מהו ניקיון משרדי ואיך הוא שונה מניקיון רגיל?

ייעוד: מגורים עם חזית מסחרית
מיקום: דיזנגוף 260 תל אביב